No title... No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện; ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 và Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Mường La vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện; ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 và Quy định số 349-QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đ/c Lò Văn Tưởng – Phó BTTT huyện ủy chủ trìHội nghị.

Tại HN, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18 ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Quy định số 349 ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Quy định số 459-QĐ/HU ngày 08/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao). Chỉ thị số 06 ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kết luận số 455 ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 12 ngày 27/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh với nhân dân; Quy định số 46 ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan; Nghị quyết số 11 ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số văn bản quan trọng khác.

Kết luận HN, Đ/c Lò Văn Tưởng – Phó BT TT huyện ủy nhấn mạnh: trên cơ sở các nội dung được quán triệt, triển khai đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, vận dụng vào thực tiễn các địa phương, cơ quan, đơn vị… Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, thiết thực, rõ nội dung phải làm, trách nhiệm của cơ quan, người chủ trì thực hiện, thời gian nào hoàn thành và cơ chế kiểm tra giám sát việc thực hiện.

 

Đại biểu đã tham gia Ký cam kết thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022, Quy định số 349 - QĐ/TU ngày 17/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Tác giả:Trung tâm TT - VH huyện Mường La.
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 691
  • Trong tuần: 1,465
  • Tất cả: 646,716
Đăng nhập