TRUNG TÂM DỊCH VỤ - NÔNG NGHIỆP

 

GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                      Vũ Văn Khang

Ngày, tháng, năm sinh:  24/4/1972

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0362.863.468

Địa chỉ thư điện tử:        khangmuongla@gmail.com  

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                      Đặng Hồng Thiện

Ngày, tháng, năm sinh:  16/5/1966

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0912.474.717

Địa chỉ thư điện tử:        thiendh199@gmail.com  

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                      Phạm Mạnh Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  13/10/1987

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0969.822.354

Địa chỉ thư điện tử:       phammanhhungsonlacity@gmail.com  

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                      Cầm Xuân Bưởng

Ngày, tháng, năm sinh:  12/5/1972

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.493.777

Địa chỉ thư điện tử:        xuanbuong.kn@gmail.com  


TỔ TRƯỞNG TỔ HÀNH CHÍNH,

TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ

Họ và tên:                      Quàng Văn Xoan

Ngày, tháng, năm sinh:  25/12/1975

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0985.023.103

Địa chỉ thư điện tử:        quangxoanml@gmail.com  

TỔ TRƯỞNG TỔ CHĂN NUÔI, THÚ Y

Họ và tên:                      Lò Văn Sinh

Ngày, tháng, năm sinh:  20/3/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0942.126.409

Địa chỉ thư điện tử:        lovansinh68@gmail.com  

PHÓ TỔ TRƯỞNG TỔ HÀNH CHÍNH,

TỔNG HỢP VÀ DỊCH VỤ

Họ và tên:                      Đèo Hải Hòa

Ngày, tháng, năm sinh:  26/7/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0889.107.575

Địa chỉ thư điện tử:        haihoa.kn@gmail.com

PHÓ TỔ TRƯỞNG

TỔ CHĂN NUÔI, THÚ Y

Họ và tên:                      Cà Văn Xiến

Ngày, tháng, năm sinh:  14/8/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0359.469.234

Địa chỉ thư điện tử:       

PHÓ TỔ TRƯỞNG TỔ TRỒNG TRỌT

VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Hòa

Ngày, tháng, năm sinh:  06/9/1990

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0363.036.756

Địa chỉ thư điện tử:        nguyenhoand96@gmail.com

KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Lò Kim Cương

Ngày, tháng, năm sinh:  13/12/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0889.550.955

Địa chỉ thư điện tử:        lokimcuong@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Hà Thị Bích Phương

Ngày, tháng, năm sinh:  24/3/1992

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0356.104.299

Địa chỉ thư điện tử:        haphuong24392@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Thị Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  26/4/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0987.647.122

Địa chỉ thư điện tử:       

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Quàng Văn Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:  12/12/1970

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0393.914.586

Địa chỉ thư điện tử:        dungdvnn@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Cầm Thanh Tùng

Ngày, tháng, năm sinh:  25/11/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0983.859.648

Địa chỉ thư điện tử:        thanhtungtysla@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Trung Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1972

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0987.783.458

Địa chỉ thư điện tử:        lotrunghoa72@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Hoàng Thị Nga

Ngày, tháng, năm sinh:  03/4/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0362.668.029

Địa chỉ thư điện tử:        thuynga.knsl@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Văn Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh:  12/9/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0363.428.919

Địa chỉ thư điện tử:        vanngocbvtv@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Lò Thị Diên

Ngày, tháng, năm sinh:  27/11/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0362.276.397

Địa chỉ thư điện tử:        dienttdvnn.89@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Cao Thị Thanh Mai

Ngày, tháng, năm sinh:  25/02/1993

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0984.568.822

Địa chỉ thư điện tử:        caothanhmai.1@gmail.com

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Điêu Chính Đức

Ngày, tháng, năm sinh:  19/12/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0944.912.289

Địa chỉ thư điện tử:        dieuducsl@gmail.com

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập