THANH TRA HUYỆN

CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Trường Đông

Ngày, tháng, năm sinh:  10/4/1976

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0915.804.105

Địa chỉ thư điện tử:       dongntt.muongla@sonla.gov.vn 

PHÓ CHÁNH THANH TRA

Họ và tên:                      Lê Trung Kiên

Ngày, tháng, năm sinh:  16/12/1984

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0979.994.694 

Địa chỉ thư điện tử:       kienlt.muongla@sonla.gov.vn

THANH TRA VIÊN

Họ và tên:                      Vũ Danh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  29/11/1976

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0972.783.515

Địa chỉ thư điện tử:        tuanvd.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     Hoàng Thị Hồng Nhung

Ngày, tháng, năm sinh: 24/02/1991

Dân tộc:                       Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Sơ cấp

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

THANH TRA VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập