BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

 

GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                        Đinh Đại Thanh

Ngày, tháng, năm sinh:   14/11/1977

Dân tộc:                           Kinh

Trình độ chuyên môn:     Đại học

Trình độ lý luận:              Cao cấp

Điện thoại:                      0912.796.627

Địa chỉ thư điện tử:         leminhle80@gmail.com

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                      Nguyễn Văn Đạo

Ngày, tháng, năm sinh: 23/11/1963

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0976.997.848

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Họ và tên:                      Lò Vi Lay

Ngày, tháng, năm sinh:  26/6/1979

Dân tộc:                         Lào

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0368.247.000

Địa chỉ thư điện tử:       vilay1979@gmail.com

 

 

 

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Đặng Văn Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:  28/10/1986

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0982.71.67.67

Địa chỉ thư điện tử:       dungbanduanmuongla@gmail.com

 

 

 

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                       Lò Văn Hoài

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1983

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Cao đẳng

Trình độ lý luận:              Sơ cấp

Điện thoại:                      0972.783.789

Địa chỉ thư điện tử:         vanhoai.83@gmail.com

 

 

 

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                       Nguyễn Thị Hà

Ngày, tháng, năm sinh:  12/6/1986

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0947.14.1986

Địa chỉ thư điện tử:        thanhha055@gmail.com

 

 

 

 

VIÊN CHỨC

Họ và tên:                      Cà Thanh Hà

Ngày, tháng, năm sinh:  06/02/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:

Điện thoại:                     0967.632.626

Địa chỉ thư điện tử:       thanhha89sla@gmail.com

 

 

 

 

 

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:  

Dân tộc:                         

Trình độ chuyên môn:   

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                   

Địa chỉ thư điện tử:        

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập