PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Vũ Quốc Trung

Ngày, tháng, năm sinh:  29/3/1977

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0973.811.668

Địa chỉ thư điện tử:        trungvq.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Thân

Ngày, tháng, năm sinh:  15/5/1968

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0988.977.055

Địa chỉ thư điện tử:        thannt.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Phạm Quốc Việt

Ngày, tháng, năm sinh:  04/9/1987

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ Nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0981.36.36.39

Địa chỉ thư điện tử:        vietpq.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                Ngô Duy Tuyên

Sinh ngày:               22/12/1992

Dân tộc:                   Kinh

Trình độ CM:            Đại học

Trình độ lý luận:        Sơ cấp

Điện thoại:                0985.086.747

Địa chỉ thư điện tử:   tuyennd.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Phạm Tất Hướng

Ngày, tháng, năm sinh:  27/5/1991

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     086.889.7573

Địa chỉ thư điện tử:        huongpt.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lê Thị Lan Anh

Ngày, tháng, năm sinh:  07/4/1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0975.100.050

Địa chỉ thư điện tử:        anhltl.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lưu Thị Bích Hằng

Ngày, tháng, năm sinh:  19/02/1985

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     097.805.2262

Địa chỉ thư điện tử:        hangltb.muongla@sonla.gov.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Chu Văn Quý

Sinh ngày:                      05/3/1995

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0977.909.209

Địa chỉ thư điện tử:        chuquy.sla@gmail.com
     

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập