LỊCH LÀM VIỆC
Tuần 10, từ ngày 4 tháng 3 năm 2024 tới ngày 10 tháng 3 năm 2024
Từ ngày 26/02/2024 tới ngày 03/03/2024
Thứ, ngày, tháng Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Lãnh đạo dự họp Phòng tham mưu Lái xe Giấy mời họp
Thứ 2
04/03/2024
Sáng 8h30: Làm việc với đoàn Kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024  Huyện Mường La Đ/c Phùng Mạnh Hiệp Phòng Dân tộc   signed-signed-124 (2).pdf
9h00: Dự khai mạc Trại sáng tác "Lạc trôi dưới rừng Sơn tra” Homestay A Lệnh bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến Lãnh đạo UBND huyện signed-signed-3. giay moi khai mac be mac trai sang tac.pdf
Chiều 14h00: Giao ban Thường trực Huyện ủy Phòng họp BTV Huyện ủy Đ/c Phùng Mạnh Hiệp  
15h00: Kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội hoa Sơn Tra xã Ngọc Chiến Đ/c Phùng Mạnh Hiệp   Phòng TNMT, KTHT, VHTT
Thứ 3
05/03/2024
Sáng 8h30: Làm việc với đoàn công tác của Nhật Bản về xây dựng hệ thống đập Sabo Phòng họp HĐND-UBND  Đ/c Nguyễn Văn Tâm signed-31. du lam viec voi jica.pdf signed-signed-signed-63.dang ky lam viec voi huyen muong la (1).pdf
9h30: Làm việc với công ty TNHH Tuấn Dung về việc khai thác cát trên địa bàn Phòng họp Thường trực HĐND-UBND huyện Lãnh đạo UBND huyện   Phòng TNMT, KTHT    
10h00: Giao ban lãnh đạo UBND huyện Phòng họp HĐND-UBND Đ/c Phùng Mạnh Hiệp  Các đơn vị có tên trong KH số 871/KH-UBND KH hoa sơn tra.pdf
 
Chiều
14h00: Làm việc với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng họp Ban chấp hành - Trung tâm Hội nghị tỉnh Đ/c Phùng Mạnh Hiệp tb-1426.signed-2.pdf Đ/c Định cv 4810-2.pdf
 
 
Thứ 4
06/03/2024
 Cả ngày Tiếp công dân Ban tiếp công dân huyện   Đ/c Phùng Mạnh Hiệp Văn phòng HĐND-UBND     
Sáng 08h00: Hội nghị Ban chỉ đạo 61 và Ban vận động xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ Nông dân Phòng họp HĐND-UBND Đ/c Nguyễn Văn Tâm
Chiều 14h00: Họp trực tuyến triển khai Hội nghị thi hành Luật Đất đai  Phòng 218 (tầng 2) - Trung tâm hành chính tỉnh Lãnh đạo UBND huyện signed-163.pdf.pdf
15h00: Dự bế mạc Trại sáng tác "Lạc trôi dưới rừng Sơn tra” Homestay A Lệnh bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến Lãnh đạo UBND huyện signed-signed-3. giay moi khai mac be mac trai sang tac.pdf
16h00: Dự họp thông qua dự thảo báo cáo Kết quả Kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 Phòng họp HĐND - UBND huyện  Lãnh đạo UBND huyện  Phòng Dân tộc    signed-signed-124 (2).pdf
Thứ 5
07/03/2024
Sáng (Cả ngày) Kiểm tra công tác chuẩn bị Ngày hội hoa Sơn Tra Xã Ngọc Chiến Đ/c Phùng Mạnh Hiệp
Chiều 14h00: Dự Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo, kết quả thực hiện cam kết phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2023 và giao chỉ tiêu, ký cam kết phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2024 Hội trường UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La Lãnh đạo UBND huyện signed-160.pdf.pdf
Thứ 6
08/03/2024
Sáng
Chiều
Thứ 7
09/03/2024
Cả ngày Dự ngày hội Hoa Sơn tra xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến Tập thể lãnh đạo UBND huyện
CN
10/03/2024
Cả ngày Dự ngày hội Hoa Sơn tra xã Ngọc Chiến Xã Ngọc Chiến Tập thể lãnh đạo UBND huyện
Ghi chú: Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện