Triển khai thực hiện Đề án cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 1763/KH-UBND
Ngày ban hành 28/04/2022
Ngày hiệu lực 28/04/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Đề án cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm 1763-KH thực hiện đề án cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.pdf
Văn bản mới