ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ MƯỜNG CHÙM

 

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Vì Văn Thành     

Ngày, tháng, năm sinh:  06/06/1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học nông nghiệp

Trình độ lý luận:             Cao cấp

Điện thoại:                     0976.909.399

Địa chỉ thư điện tử:        danguymuongchum@gmail.com

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY,

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Liến

Ngày, tháng, năm sinh:  12.09.1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.227.419

Địa chỉ thư điện tử:        quangvanlien@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                        Quàng Văn Quân

Ngày, tháng, năm sinh:   10/10/1959

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0966.170.066

Địa chỉ thư điện tử:        (Không có)

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND

Họ và tên:                      Đèo Văn Nhất

Ngày, tháng, năm sinh:  07/5/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0944.267.739

Địa chỉ thư điện tử:         deonhat64@gmail.com

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

Họ và tên:                       Lèo Văn Phúc

Ngày, tháng, năm sinh:  19.09.1964

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học Nông Lâm

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0944.753.581

Địa chỉ thư điện tử:         leophuc64@gmail.com

 

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Lò Văn Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  13.05.1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0965.676.140

Địa chỉ thư điện tử:        tuan6409@gmail.com

 

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Cà Văn Thương

Ngày, tháng, năm sinh:  01.08.1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0368.959.840

Địa chỉ thư điện tử:        (Không có)

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Quàng Văn Triệu

Ngày, tháng, năm sinh:  12.11.1978

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0988.245.434

Địa chỉ thư điện tử:        trieudcmc@gmail.com

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Lò Thị Hảo

Ngày, tháng, năm sinh:  13.07.1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Xã hội học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0372.346.436

Địa chỉ thư điện tử:       lohaomc@gmail.com

 

 

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Quàng Thị Liên

Ngày, tháng, năm sinh:  16.10.1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0979.376.179

Địa chỉ thư điện tử:        quangthilienmc@gmail.com

 

 

 

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM XÃ

Họ và tên:                      Mùa A Vàng

Ngày, tháng, năm sinh:  12.09.1988

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:    Đại học Quản lý kinh tế

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0978.352.374

Địa chỉ thư điện tử:        muaavangdoanxamc@gmail.com

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Dong

Ngày, tháng, năm sinh:  06/10/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Nông lâm

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0334.099.852

Địa chỉ thư điện tử:        lovandongvp@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Tòng Văn Thành

Ngày, tháng, năm sinh:  18.10.1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học KT Nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0966.184.084

Địa chỉ thư điện tử:        kietthanh1979@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cầm Thị Cửu

Ngày, tháng, năm sinh:  05.05.1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Quản trị nhân lực

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0976.652.540

Địa chỉ thư điện tử:        camcuumc@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn Đảng

Ngày, tháng, năm sinh:  09.11.1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Thú y

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0382.564.015

Địa chỉ thư điện tử:        quangdangmc66@gmail.com

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lê Thanh Toàn

Ngày, tháng, năm sinh:  11.10.1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Xây dựng số 4

Trình độ lý luận:             Không

Điện thoại:                     0989.236.613

Địa chỉ thư điện tử:        lethanhtoan1988sl@gmail.com

 

 

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Pản

Ngày, tháng, năm sinh:  06/3/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học hành chính học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0975.941.850

Địa chỉ thư điện tử:        lovanpan80@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Quàng Thị Dược

Ngày, tháng, năm sinh:  12.12.1991

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0964.892.297

Địa chỉ thư điện tử:        quangthiduoc@gmail.com

 

 

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Quàng Văn Trường

Ngày, tháng, năm sinh:  27.01.1995

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Luật

Trình độ lý luận:            Không

Điện thoại:                     0394.198.434

Địa chỉ thư điện tử:        quangvantruong133@gmail.com

 

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Hoản

Ngày, tháng, năm sinh:  27.09.1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0372.102.681

Địa chỉ thư điện tử:        lohoanmuongchum@gmail.com

 

 

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Chom

Ngày, tháng, năm sinh:  22.12.1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0366.126.469

Địa chỉ thư điện tử:        binhchommc@gmail.com

 

 

 

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Lường Thị Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  14.05.1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kế toán

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0972.972.030

Địa chỉ thư điện tử:        phuonghoa.muongla@gmail.com

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập