HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH (KIÊM NHIỆM)

Họ và tên:                      Mùa Thị Sinh

Sinh ngày:                      17/8/1973

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                       Nậm Giôn, Mường La, Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0212.3.830.537

Địa chỉ thư công vụ:       sinhmt.muongla@sonla.gov.vn         

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Họ và tên:                       Hoàng Thị Hà             

Ngày, tháng, năm sinh:  13/5/1955

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Cao đẳng

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0974.573.513

Địa chỉ thư điện tử:         

 

 

 

 

 

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

Họ và tên:                      Nguyễn Trí Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  …/…/1958

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0945.856.352

Địa chỉ thư điện tử:         

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập