HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Phạm Thị Thu Hường

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1975

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc Sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp Lý luận

Điện thoại:                     0889.69.1975

Địa chỉ thư điện tử:       phamthuhuong1975sla@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                     Hà Thị Chum

Sinh ngày:                      05/12/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0374.918.109

Địa chỉ thư công vụ:       chumht.muongla@sonla.gov.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Cà Thị Chôm

Ngày, tháng, năm sinh:  03/4/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại Học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                      0399.150.955

Địa chỉ thư điện tử:        cachommla@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lù Thị Phượng

Ngày, tháng, năm sinh: 18/5/1973

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại Học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0985.855.574

Địa chỉ thư điện tử:        luphuongmttq@gmail.com 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập