BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

TRƯỞNG BAN

Họ và tên:                       Hoàng Bá Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1977

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ

Trình độ lý luận:              Cao Cấp

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên:                      Cà Văn Đại

Ngày, tháng, năm sinh:  27/10/1973

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0389.789.869

Địa chỉ thư điện tử:        cadai2710@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Lù Văn Sinh

Ngày, tháng, năm sinh:  12/03/1982

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:     Đại học

Trình độ lý luận:              Trung cấp

Điện thoại:                      0986096023

Địa chỉ thư điện tử:         sinhlu82@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lường Văn Âng

Ngày, tháng, năm sinh:  10/9/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0948.220.171

Địa chỉ thư điện tử:        luongvanang@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập