ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

CHỦ NHIỆM

Họ và tên:                      Phan Văn Mùi

Ngày, tháng, năm sinh:  11/3/1967

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0981.396.669 hoặc 0912.656.067

Địa chỉ thư điện tử:        phanmuimltv@gmail.com

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

Họ và tên:                      Đỗ Thị Yến

Ngày, tháng, năm sinh:  19/7/1967

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0857.968.229 hoặc 0977.345.592

Địa chỉ thư điện tử:        doyenmuongla@gmail.com

 

 

PHÓ CHỦ NHIỆM

Họ và tên:                      Nguyễn Văn Nhã

Ngày, tháng, năm sinh:  14/02/1978

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Cao cấp

Điện thoại:                      0212.3.830.889

Địa chỉ thư điện tử:        nhanv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH

Họ và tên:                      Nguyễn Ngọc Tuân

Ngày, tháng, năm sinh:  03/11/1980

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0857.513.178 hoặc 0342.891.036

Địa chỉ thư điện tử:        nguyentuanmla@gmail.com

 

 

 

ỦY VIÊN CHUYÊN TRÁCH

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

KIỂM TRA VIÊN

Họ và tên:                      Bá Thị Liên

Ngày, tháng, năm sinh:  03/6/1971

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.204.566

Địa chỉ thư điện tử:       

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập