LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Nguyễn Văn Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  05/07/1972

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0917.785.388

Địa chỉ thư điện tử:        nguyentuanmlsl@gmail.com 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                       Đào Thị Thảo

Ngày, tháng, năm sinh:  19/9/1986

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Thạc sỹ

Trình độ lý luận:             Cao cấp

Điện thoại:                     0975.119.150

Địa chỉ thư điện tử:        thanhthaoxhh49@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Đặng Hương Giang

Ngày, tháng, năm sinh:  13/8/1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0973.298.896

Địa chỉ thư điện tử:           danghuonggiang1308@gmail.com

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Dương Thị Xiêm

Ngày, tháng, năm sinh:  16/02/1988

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0974.687.592

Địa chỉ thư điện tử:        duongxiemhahoapt@gmail.com

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập