BAN PHÁP CHẾ CỦA HĐND HUYỆN

 

 

 

Đồng chí Phan Văn Mùi - Trưởng ban Pháp chế

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      11/3/1967

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0912.656.067

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      

 Đồng chí Hà Thị Chum - Phó Trưởng ban Pháp chế

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      05/12/1981

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0374.918.109

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       chumht.muongla@sonla.gov.vn

 Đồng chí Lù Văn Mẳn - Ủy viên Ban Pháp chế

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  09/12/1964

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0347.832.309

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        manlv.muongla@sonla.gov.vn

 Đồng chí Vũ Minh Thái - Ủy viên Ban Pháp chế

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  02/01/1983

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                      Xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0948.945.088

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:        vuthaivpml@gmail.com

 

Đồng chí Hoàng Văn Thành - Ủy viên Ban Pháp chế

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  02/5/1972

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0913.005.669

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:       

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập