PHÒNG DÂN TỘC

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:            Nguyễn Trọng Hiệp

Sinh ngày:            29/04/1977

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Thạc sĩ

Trình độ lý luận:  Cao cấp

Điện thoại:           0972.782.686

Địa chỉ thư điện tử:

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lò Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học Lâm sinh

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     02123.830.034

Địa chỉ thư điện tử:        dt.muongla@sonla.gov.vn

     
 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     Quàng Văn Thanh

Sinh ngày:                    10/11/1986

Dân tộc:                        La Ha

Trình độ CM:                Đại học

Trình độ lý luận:           Sơ cấp

Điện thoại:                    0971.233.172

Địa chỉ thư điện tử: 

     

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập