THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

Đồng chí Vũ Đức Thuận - Bí thư huyện ủy,

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                     

Dân tộc:                        Kinh

Quê quán:                     

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                      

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      

 

Đồng chí Lò Văn Tưởng - Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy, 
Chủ tịch HĐND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                     27/8/1963

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Thị trấn Ít Ong, Mường La, Sơn La

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Cử nhân xây dựng Đảng, Chính quyền Nhà nước

Điện thoại:                      0915.607.916

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      

 

 

 

anh tin bai


Đồng chí Phùng Mạnh Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                    14/3/1977

Dân tộc:                        Kinh

Quê quán:                     Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0969.175.999

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      hieppm.skhdt@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập