HỘI CỰU TNXP HUYỆN

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Tô Văn Thắng

Ngày, tháng, năm sinh:  06/3/1952

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0915.421.737

Địa chỉ thư điện tử:        tothanghoictnxpmla@gmail.com

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Lù Văn Sệnh

Ngày, tháng, năm sinh:  24/8/1952

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp hành chính

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0837.667.545

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập