BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

TRƯỞNG BAN

Họ và tên:                      Lò Thị Ban Bun

Ngày, tháng, năm sinh:  17/4/1977

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0966.981.568

Địa chỉ thư điện tử:        banmaimuongla@gmail.com

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Họ và tên:                      Lưu Thị Huê

Ngày, tháng, năm sinh: 10/11/1972

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0978.163.549

Địa chỉ thư điện tử:        luthihueml@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Trịnh Bá Bình

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1983

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:            

Điện thoại:                     0329.840.818

Địa chỉ thư điện tử:        binhminhgvml@gmail.com

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lò Thị Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh:  07/9/1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0364.018.213

Địa chỉ thư điện tử:        maichi7987@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập