VĂN PHÒNG HĐND-UBND HUYỆN

 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                                       

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                                       

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận:            

Điện thoại:                             

Địa chỉ thư điện tử:       

   

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                     Lường Văn Hà                  

Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1988

Dân tộc:                        Thái

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0976.921.961  

Địa chỉ thư điện tử:      halv.muongla@sonla.gov.vn

 
anh tin bai

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Hoàng Phi Diệp

Ngày, tháng, năm sinh:  08/12/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0212.3.530.953

Địa chỉ thư điện tử:        diephp.muongla@sonla.gov.vn

 

anh tin bai

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                     Đoàn Quang Mạnh

Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1979

Dân tộc:                        Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

Trình độ lý luận:           Cao cấp

Điện thoại:                   0982.714912

Địa chỉ thư điện tử:       quangmanhml@gmail.com

 
anh tin bai

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Hoàng Quốc Việt

Ngày, tháng, năm sinh: 17/01/1989

Dân tộc:                       Kinh

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                   0345.467.660

Địa chỉ thư điện tử:       viethq89.muongla@sonla.gov.vn

 
anh tin bai

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     Hà Minh Đức

Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1990

Dân tộc:                        Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0979.319.882

Địa chỉ thư điện tử:       haminhduck40aln@gmail.com

 

anh tin bai


 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Lò Văn Suấn

Ngày, tháng, năm sinh:  06/10/1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp  

Điện thoại:                    0396.115.220

Địa chỉ thư điện tử:       suanlv.muongla@sonla.gov.vn

 
 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                       

Trình độ chuyên môn: 

Trình độ lý luận:            

Điện thoại:               

Địa chỉ thư điện tử:   

 

anh tin bai


 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                    Cà Thanh Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1989

Dân tộc:                        Thái

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0967.632.626

Địa chỉ thư điện tử:       

   

KẾ TOÁN

Họ và tên:            Nguyễn Thị Gấm

Sinh ngày:            08/10/1982

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại:           0912.502.882

Địa chỉ thư điện tử: gampldmuongla@gmail.com       

anh tin bai

 

KẾ TOÁN

Họ và tên:                     Trần Văn Quyền

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0977.051.824

Địa chỉ thư điện tử:   

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập