ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ CHIỀNG HOA

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lù Văn Quí

Ngày, tháng, năm sinh:  03/4/1977

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0868.928.299

Địa chỉ thư điện tử:        luquynongnghiep@gmail.com 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY

Họ và tên:                      Lường Văn Phận

Ngày, tháng, năm sinh:  15/8/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0822825226 

Địa chỉ thư điện tử:         

 

PHÓ BÍ THƯ

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Hoàng Văn Thưa

Ngày, tháng, năm sinh:  12/11/1963

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0983693788

Địa chỉ thư điện tử:       

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lò Thị Nhìa

Ngày, tháng, năm sinh:  16/11/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0855193815

Địa chỉ thư điện tử:       

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                    Hoàng Văn Thái

Ngày, tháng, năm sinh:  05/10/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0945108901

Địa chỉ thư điện tử:        thaihoang.051089@gmail.com

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                     Lò Văn Đăng

Ngày, tháng, năm sinh:  22/7/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    0818990586

Địa chỉ thư điện tử:         

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                      Lò Văn Thiệu

Ngày, tháng, năm sinh:  20/9/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0886774354

Địa chỉ thư điện tử:         

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Lường Văn Duyên

Ngày, tháng, năm sinh:  15/02/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986799127

Địa chỉ thư điện tử:        ubndchienghoa@gmail.com

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Hoàng Văn Kiên

Ngày, tháng, năm sinh:  24/12/1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0855216337

Địa chỉ thư điện tử:       

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Tòng Thị Thiến

Ngày, tháng, năm sinh:  24/12/1969

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0827697124

Địa chỉ thư điện tử:        thienchienghoa@gmail.com

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Hoàng Xuân Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  04/6/1960

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0363273460

Địa chỉ thư điện tử:         

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Lò Văn Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh:  05/11/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng công tác xã hội

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0972840788

Địa chỉ thư điện tử:        tuanmla88@gmail.com

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Thang

Ngày, tháng, năm sinh:  20/8/1964

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp hành chính văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0832855399

Địa chỉ thư điện tử:         

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Phượng

Ngày, tháng, năm sinh:  10/8/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng công nghệ thông tin

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0966624455

Địa chỉ thư điện tử:        phuongvp189@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  19/11/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Hành chính - Văn thư

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0914677950

Địa chỉ thư điện tử:        quanghungmla89@gmail.com

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lừ Thị Thu Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  03/12/1984

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0913479984

Địa chỉ thư điện tử:         

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cà Văn Hội

Ngày, tháng, năm sinh:  02/11/1960

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    0829474257

Địa chỉ thư điện tử:       

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Thương

Ngày, tháng, năm sinh:  22/01/1990

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Nông – Lâm – Nghiệp

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0982689594

Địa chỉ thư điện tử:        thương070390@gmail.com

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lường Văn Cường

Ngày, tháng, năm sinh:  21/11/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0334811774

Địa chỉ thư điện tử:          cuongpitoong@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lò Văn Thời

Ngày, tháng, năm sinh:  21/12/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Tài chính – Kế toán

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0978882515

Địa chỉ thư điện tử:         

 

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lù Thị Thủy

Ngày, tháng, năm sinh:  15/6/1990

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   CĐ quản lý văn hóa

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0386232035

Địa chỉ thư điện tử:        thuyhiensl90@gmail.com

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  18/5/1981

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp Luật

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0848874803

Địa chỉ thư điện tử:         

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Lường Văn Chấn

Ngày, tháng, năm sinh:  24/07/1991

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0372098761

Địa chỉ thư điện tử:         

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Quàng Văn Chaư

Ngày, tháng, năm sinh:  10/01/1986

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0972465340

Địa chỉ thư điện tử:        quangvanchau.1986@gmail.com

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Lù Văn Nhu

Ngày, tháng, năm sinh:  05/3/1983

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0989167337

Địa chỉ thư điện tử:        nhumuongtrai@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập