PHÒNG KINH TẾ - HẠ TẦNG

anh tin bai

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:               Nguyễn Chí Thanh

Sinh ngày:              10/08/1978

Dân tộc:                  Kinh

Trình độ CM:          Thạc sĩ

Trình độ lý luận:     Cao cấp 

Điện thoại:             0963.588.677 

Địa chỉ thư điện tử: thanhnc.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Trịnh Văn Chuẩn

Ngày, tháng, năm sinh:  28/10/1969

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0976.425.395

Địa chỉ thư điện tử:        kinhtehatangml@gmail.com

     
 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:             

Sinh ngày:           

Dân tộc:                 

Trình độ CM:       

Trình độ lý luận:     

Điện thoại:             

Địa chỉ thư điện tử: 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:            Phạm Văn Công

Sinh ngày:            21/02/1989

Dân tộc:               Kinh

Trình độ CM:       Đại học 

Trình độ lý luận:  Trung cấp

Điện thoại:           0973.343.690

Địa chỉ thư điện tử: kinhtehatangml@gmail.com

                                             CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:           Lê Hồng Thái

Sinh ngày:           24/12/1981

Dân tộc:              Kinh

Trình độ CM:      Đại học

Trình độ lý luận: Trung cấp

Điện thoại:          0915.632.123

Địa chỉ thư điện tử:

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                   Phạm Thu Hằng

Sinh ngày:                  13/11/1995

Dân tộc:                      Kinh

Trình độ CM:              Đại học

Trình độ lý luận:         Sơ cấp

Điện thoại:                  0374.237.855

Địa chỉ thư điện tử:     hangpt.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                    Nguyễn Tư Cường

Sinh ngày:                   18/12/1987

Dân tộc:                       Kinh

Trình độ CM:               Đại học

Trình độ lý luận:          Sơ cấp

Điện thoại:                  0869.180.288

Địa chỉ thư điện tử:     cuongnt.muongla@sonla.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập