PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Dương Xuân Nam

Ngày, tháng, năm sinh:  12/02/1979

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0898.711.399

Địa chỉ thư điện tử:        namdx.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Khuất Văn Hội

Ngày, tháng, năm sinh:  22/8/1979

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0982.336.296

Địa chỉ thư điện tử:        hoikv.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Bùi Văn Huy

Ngày, tháng, năm sinh:  13/11/1980

Dân tộc:                         Mường

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.865.763

Địa chỉ thư điện tử:        huybv.muongla@sonla.gov.vn

     

CÁN SỰ

Họ và tên:                      Nguyễn Quang Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  19/4/1992

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0973.531.992

Địa chỉ thư điện tử:        minhnq.muongla@sonla.gov.vn

     
 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:      

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập