ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN MƯỜNG LA

BÍ THƯ HUYỆN ĐOÀN

Họ và tên:                      Hoàng Văn Thái

Ngày, tháng, năm sinh:  05/10/1989

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

 

     

 


CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Bạc Cầm Thành

Ngày, tháng, năm sinh:  04/7/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ Cấp

Điện thoại:                     0972.146.929

Địa chỉ thư điện tử:        camthanhsonla@gmail.com

 


CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Trần Hồng Dịu

Ngày, tháng, năm sinh:  10/6/1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ Cấp (Đang học Trung cấp)

Điện thoại:                     0973.595.869

Địa chỉ thư điện tử:        tranhongdiuml@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập