HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Đặng Huy Toàn

Ngày, tháng, năm sinh: 24/12/1962

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0912.495.381

Địa chỉ thư điện tử:        danghuytoan.nghuy@gmail.com

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                        Nguyễn Văn Kẻng                

Ngày, tháng, năm sinh:  04/11/1961

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0336.159.406

Địa chỉ thư điện tử:        nguyenvankeng@gmail.com

 

CÁN BỘ

Họ và tên:                       Lù Văn Ăng

Ngày, tháng, năm sinh:  12/6/1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Cử nhân lý luận chính trị

Điện thoại:                      0372.696.185 hoặc 0388.488.797

Địa chỉ thư điện tử:        anglu.120662@gmail.com

 

 

CÁN BỘ

Họ và tên:                      Bùi Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  19/01/1979

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0388.989.700

Địa chỉ thư điện tử:        buison1979@gmail.com

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập