Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 544/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm qd 544_2022 DANH SACH ĐỦ ĐK.pdf
Văn bản mới