Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Mường La năm 2022
Số ký hiệu văn bản 531/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn kỳ xét tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Mường La năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm qd 531_phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn tuyển dụng VC sự nghiệp năm 2022.pdf
Văn bản mới