Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số ký hiệu văn bản 81/KH-UBND
Ngày ban hành 16/03/2022
Ngày hiệu lực 16/03/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 81.pdf
Văn bản mới