Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Số ký hiệu văn bản 4761/BC-UBND
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu nội dung Về việc công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý III năm 2022
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm bao-cao-4761.pdf
kem-bao-cao-4761.xls
Văn bản mới