Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Số ký hiệu văn bản 170/NQ-CP
Ngày ban hành 31/12/2022
Ngày hiệu lực 31/12/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Phạm Minh Chính
Tài liệu đính kèm nghi-quyet-170-nq-cp-chinh-phu.pdf
ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan.pdf
du-thao-luat-ngay-05.01.2023.docx
Văn bản mới