HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN

 

CHỦ TỊCH (KIÊM NHIỆM)

Sinh ngày:                      03/10/1975

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0967.562.526

Địa chỉ thư công vụ:       bacnv.muongla@sonla.gov.vn

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Ngọc Ón             

Ngày, tháng, năm sinh:  01/9/1955

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Cao Cấp

Điện thoại:                     0379.730.747

Địa chỉ thư điện tử:        longocon.195a@gmail.com      

 

 

 

 

ỦY VIÊN

Họ và tên:                      Mè Thị Hồng

Ngày, tháng, năm sinh:  02/4/1993

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0353.323.571

Địa chỉ thư điện tử:        hong52sh@gmail.com

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập