Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
07/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường La, tỉnh Sơn La Tải về
06/2022/QĐ-UBND 28/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Mường La, tỉnh Sơn La Tải về
05/2022/QĐ-UBND 28/12/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mường La, tỉnh Sơn La Tải về
04/2022/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mường La Tải về
03/202/QĐ-UBND 06/06/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Dân tộc huyện Mường La Tải về
02/2022/QĐ-UBND 09/02/2022 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mường La Tải về
01/2022/QĐ-UBND 09/02/2022 Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Mường La Tải về
03/2021/QĐ-UBND 04/11/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nội vụ huyện Mường La Tải về
02/2021/QĐ-UBND 04/11/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La Tải về
01/2021/QĐ-UBND 04/11/2021 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp huyện Mường La Tải về
12
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập