PHÒNG TƯ PHÁP

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Tòng Văn Máy

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0948.856.164

Địa chỉ thư điện tử:        maytv.muongla@sonla.gov.vn

     

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Nga

Ngày, tháng, năm sinh:  20/5/1974

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0982.05.1974

Địa chỉ thư điện tử:        ngant.muongla@sonla.gov.vn

     
 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

     

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Bàn Thị Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0335.682.779

Địa chỉ thư điện tử:        hoabt.muongla@sonla.gov.vn

     

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Vũ Thị Như Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  27/12/1996

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0346.917.406

Địa chỉ thư điện tử:        hoavtn.muongla@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập