PHÒNG NỘI VỤ

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Đăng Trung Dũng

Ngày, tháng, năm sinh:  16/6/1972

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0904.473.467

Địa chỉ thư điện tử:        dungdt.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Đèo Thị Quý

Ngày, tháng, năm sinh:  01/9/1967

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0387.947.613

Địa chỉ thư điện tử:        quydt.muongla@sonla.gov.vn 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Đức Vần

Ngày, tháng, năm sinh:  30/10/1978

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.050.782

Địa chỉ thư điện tử:        vannd.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Thanh Hà

Ngày, tháng, năm sinh:  08/01/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0368.196.323

Địa chỉ thư điện tử:        hantt.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Phạm Công Lệnh

Ngày, tháng, năm sinh:  23/3/1971

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0386.061.719

Địa chỉ thư điện tử:        lenhpc.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Hồng Minh

Ngày, tháng, năm sinh:  23/8/1990

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0965.684.066

Địa chỉ thư điện tử:        minhnth.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lò Thị Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh:  25/5/1991

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0965.466.123

Địa chỉ thư điện tử:        ngoclt.muongla@sonla.gov.vn

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 560
  • Trong tuần: 4,887
  • Tất cả: 1,160,485
Đăng nhập