PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                       Bùi Việt Cường

Ngày, tháng, năm sinh:   26/2/1976

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Thạc sĩ

Trình độ lý luận:              Cao cấp

Điện thoại:                      0915.421.755

Địa chỉ thư điện tử:        cuongbv.muongla@sonla.gov.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Hữu Niên

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1977

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0918.046.177

Địa chỉ thư điện tử:        niennh.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Lò Thị Yến

Ngày, tháng, năm sinh:  13/01/1974

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0915.595.809

Địa chỉ thư điện tử:        yenlt.muongla@sonla.gov.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       


CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                   

Địa chỉ thư điện tử:      

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Phan Thanh Huyền

Ngày, tháng, năm sinh:  17/10/1994

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0868.555.998

Địa chỉ thư điện tử:        huyenpt94.muongla@sonla.gov.vn

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập