Quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ II năm học 2021 - 2022
Số ký hiệu văn bản 242/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 28/02/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ học kỳ II năm học 2021 - 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Mùa Thị Sinh
Tài liệu đính kèm 242-QĐ phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2021-2022.pdf
Văn bản mới