BAN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA HĐND HUYỆN


Đồng chí Lò Thị Ban Bun - Trưởng ban KT-XH

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      17/4/1977

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0948.612.899

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      


Đồng chí                           - Phó Trưởng ban KT-XH

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Quê quán:                     

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

Đồng chí Lò Thị Cương - Ủy viên Ban KT-XH

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      22/3/1984

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0369.601.395

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:      Đồng chí Cứ A Dạng - Ủy viên Ban KT-XH

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      25/02/1984

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                      Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0369.721.681

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:

Đồng chí Lò Văn Giót - Ủy viên Ban KT-XH

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      18/10/1966

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0945.841.966

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:Đồng chí Lò Văn Hùng - Ủy viên Ban KT-XH

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                      16/7/1978

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0336.001.955

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư công vụ:       hungpitoong@gmail.com

Đồng chí Lò Thị Thuận - Ủy viên Ban KT-XH

của HĐND huyện

 

Tiểu sử tóm tắt:

Ngày, tháng, năm sinh:  28/3/1974

Dân tộc:                         Thái

Quê quán:                      Xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0389.532.156

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Địa chỉ thư điện tử:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập