ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ CHIỀNG LAO

 

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY XÃ

 

Họ và tên:                     Quàng Thị Nguyên

Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1984

Dân tộc:                         Kháng

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0984.687.714

Địa chỉ thư điện tử:        binhnguyenxanh101004@gmail.com

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC,

CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Lường Văn Muôn

Ngày, tháng, năm sinh: 16/11/1969

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0329.936.692

Địa chỉ thư điện tử:       luongmuonDUchienglao@gmail.com

 

 

 

PHÓ BÍ THƯ,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Cà Văn Dưỡng

Ngày, tháng, năm sinh:  10/01/1977

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:    Đại học kinh tế nông nghiệp

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0335.727.388

Địa chỉ thư điện tử:        duongcv.muongla@sonla.gov.vn

 


 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Ương

Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân quản trị nhân lực

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0377.346.581

Địa chỉ thư điện tử:        hoanguongvp@gmail.com

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Anh

Ngày, tháng, năm sinh:  08/9/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Văn hóa-Du lịch

Trình độ lý luận:            Sơ Cấp

Điện thoại:                     0347.302.617

Địa chỉ thư điện tử:        chuyenanhvh@gmail.com

 

TRƯỞNG CÔNG AN

Họ và tên:                     Trần Thanh Tùng

Ngày, tháng, năm sinh: 19/01/1984

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0982.866.468

Địa chỉ thư điện tử:       echxanh468@gmail.com 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ

Họ và tên:                      Quàng Văn Uẩn

Ngày, tháng, năm sinh: 19/3/1976

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng Quân sự cơ sở

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0349.919.755

Địa chỉ thư điện tử:        hoangvanuanclao@gmail.com  

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Ly A Khua

Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1981

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân lịch sử đảng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0973.037.613

Địa chỉ thư điện tử:        lyakhua@gmail.com

 

 

CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Quàng Thị Liên

Ngày, tháng, năm sinh: 03/11/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0334.313.520

Địa chỉ thư điện tử:        quangthiliencl@gmail.com

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Lò Thị Xuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 15/9/1982

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Kỹ sư Nông học

Trình độ lý luận:            Sơ Cấp

Điện thoại:                     0335.200.175

Địa chỉ thư điện tử:        lothixuan151982@gmail.com  

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Quàng Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 19/11/1989

Dân tộc:                         Thái   

Trình độ chuyên môn:    Đại học – Quản lý nhà nước

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0326.585.949

Địa chỉ thư điện tử:         quanghungmla89@gmail.com

 

 

CHỦ TỊCH UB MTTQ VN XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Xôm

Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học quản lý văn hóa

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0377.831.589

Địa chỉ thư điện tử:        lovanxom80@gmail.com

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cà Văn Kiên

Ngày, tháng, năm sinh: 18/8/1978

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân sư phạm Ngoại ngữ

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0383.815.862

Địa chỉ thư điện tử:        cavankien@gmail.com

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cà Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1978

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0988.645.351

Địa chỉ thư điện tử:        cavansondu@gmail.com

 

 
 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn La

Ngày, tháng, năm sinh: 29/10/1979

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Lâm nghiệp

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0966.844.048

Địa chỉ thư điện tử:        lovanla48@gmail.com

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lò Văn Khoe

Ngày, tháng, năm sinh: 02/9/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Sơ Cấp

Điện thoại:                     0974.952.496

Địa chỉ thư điện tử:        lovankhoe@gmail.com

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Tòng Văn Tiến

Ngày, tháng, năm sinh: 08/5/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0392.201.136

Địa chỉ thư điện tử:        tongvantiencl@gmail.com

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Cà Văn Thuận

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1985

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cử nhân công tác xã hội

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0977.340.985

Địa chỉ thư điện tử:        phucbaoan2010@gmail.com

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Quàng Văn Nghiêm

Ngày, tháng, năm sinh: 30/6/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Luật

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                    0375.657.596

Địa chỉ thư điện tử:        quangvannghiem80@gmail.com

 

TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Cà Văn Đức

Ngày, tháng, năm sinh: 16/10/1980

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0916.569.712

Địa chỉ thư điện tử:        cavanduc1982@gmail.com

 

 

TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:    

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                     Quàng Văn Huấn

Ngày, tháng, năm sinh: 04/11/1982

Dân tộc:                        Thái

Trình độ chuyên môn:  Đại học

Trình độ lý luận:           Trung cấp

Điện thoại:                    0362.236.238

Địa chỉ thư điện tử:      vanhuanktxa@gmail.com

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập