HỘI CỰU GIÁO CHỨC MƯỜNG LA

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Trần Thị Thúy

Ngày, tháng, năm sinh: 06/4/1963

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0398.041.444

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                       Hoàng Thị Hà             

Ngày, tháng, năm sinh:  13/5/1955

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Cao đẳng

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                      0974.573.513

Địa chỉ thư điện tử:         

 

 

 

 

 

ỦY VIÊN

Họ và tên:                      Lường Thị Thoan

Ngày, tháng, năm sinh:  …/…/1962

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0979.305.592

Địa chỉ thư điện tử:         

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập