ĐẢNG ỦY, HĐND, UBND XÃ CHIỀNG MUÔN

 BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

 

Họ và tên:                      Cứ A Dạng

Ngày, tháng, năm sinh:  01/01/1984

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0369.721.681

Địa chỉ thư điện tử:        cuadangchiengmuon@gmail.com

 

 

 

 

 


PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ

Họ và tên:                      Cứ A Vạng

Ngày, tháng, năm sinh:  15/6/1978

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0348.374.135 

Địa chỉ thư điện tử:        cuavang150678@gmail.com

 

 

 PHÓ BÍ THƯ,

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Họ và tên:                      Lò Văn Vẽ

Ngày, tháng, năm sinh:  10/10/1982

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0335.886.399

Địa chỉ thư điện tử:        lovanve.chiengmuon@gmail.com

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Sơn

Ngày, tháng, năm sinh:  01/5/1963

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0985.589.638

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ

Họ và tên:                      Giàng A Páo

Ngày, tháng, năm sinh:  01/6/1984

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0388.871.909

Địa chỉ thư điện tử:        giangpao161984@gmail.com

 

 

 

 

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Họ và tên:                      Cứ A Su

Ngày, tháng, năm sinh:  20/5/1989

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0339.493.764

Địa chỉ thư điện tử:        cususuchiengmuon@gmail.com

 

 

 

 

CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ XÃ

Họ và tên:                      Giàng A Lử

Ngày, tháng, năm sinh:  10/9/1985

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0378.644.220

Địa chỉ thư điện tử:        gianglu100985@gmail.com

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH

Họ và tên:                      Quàng Văn Mai

Ngày, tháng, năm sinh:  13/3/1986

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0363.022.941

Địa chỉ thư điện tử:        maiquang.130386@gmail.com

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ

Họ và tên:                      Quàng Thị Tập

Ngày, tháng, năm sinh:  10/7/1989

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:           0868.704.394

Địa chỉ thư điện tử:           quangtapchiengmuon@gmail.com

 

 

 

CHỦ TỊCH  HỘI NÔNG DÂN

Họ và tên:                      Cứ A Tráng

Ngày, tháng, năm sinh:  29/12/1973

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0838.087.541

Địa chỉ thư điện tử:        trangcu.191273@gmail.com

 

 

 

 

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HCM

Họ và tên:                      Vàng A Chư

Ngày, tháng, năm sinh:  05/6/1989

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0819.709.184

Địa chỉ thư điện tử:        chuvang.050689@gmail.com

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UB MTTQVN XÃ

Họ và tên:                      Quàng Văn Luyến

Ngày, tháng, năm sinh:  14/6/1984

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0345.851.332

Địa chỉ thư điện tử:        quangvnguyen.1991@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Lò Văn Hùng

Ngày, tháng, năm sinh:  20/10/1990

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0978.449.991

Địa chỉ thư điện tử:        hungmuongla20@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Quàng Văn Bỉnh

Ngày, tháng, năm sinh:  08/8/1970

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0328.282.899

Địa chỉ thư điện tử: quangvanbinh.08081970@gmail.com

 

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Cứ A Nủ

Ngày, tháng, năm sinh:  06/8/1971

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0823.712.260

Địa chỉ thư điện tử:         

 

 

 

VĂN PHÒNG - THỐNG KÊ

Họ và tên:                      Giàng A Lộng

Ngày, tháng, năm sinh:  15/8/1995

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0388.821.918

Địa chỉ thư điện tử:        giangalong.1508@gmail.com

 

 

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

Họ và tên:                      Lưu Xuân Điệp

Ngày, tháng, năm sinh:  04/01/1980

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0974.877.880

Địa chỉ thư điện tử:        diepminh2013@gmail.com

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Lèo Văn Ban

Ngày, tháng, năm sinh:  15/4/1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0974.084.350

Địa chỉ thư điện tử:        banleo.150487@gmail.com

 

 

 

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Họ và tên:                      Vừ A Dơ

Ngày, tháng, năm sinh:  24/11/1987

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0387.744.352

Địa chỉ thư điện tử:        vuado861988@gmail.com

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Tòng Văn Xương

Ngày, tháng, năm sinh:  18/02/1987

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0328.963.389

Địa chỉ thư điện tử:        tongxuong87@gmail.com

 

 

 

TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

Họ và tên:                      Giàng A Khua

Ngày, tháng, năm sinh:  31/12/1979

Dân tộc:                         Mông

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp  

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0385.546.877

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Họ và tên:                      Lò Văn Lon

Ngày, tháng, năm sinh:  12/10/1988

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                    0366.158.699

Địa chỉ thư điện tử:        vanlonktxa@gmail.com

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập