CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 

 

anh tin bai

Đồng chí Phùng Mạnh Hiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                     14/3/1977

Dân tộc:                         Kinh

Quê quán:                     Xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn:   Thạc sĩ 

Trình độ lý luận:             Cao cấp

Điện thoại:                     0969.175.999

Địa chỉ thư công vụ:      hieppm.skhdt@sonla.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:   Phụ trách chung, trưởng khối nội chính

 

 

Đồng chí Mùa Thị Sinh - Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                     17/8/1973

Dân tộc:                         Mông

Quê quán:                     Nậm Giôn, Mường La, Sơn La

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0212.3.830.537

Địa chỉ thư công vụ:       sinhmt.muongla@sonla.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm:    Phụ trách khối văn hóa - xã hội

 

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt:

Sinh ngày:                    16/5/1968

Dân tộc:                        Kinh

Quê quán:

Trình độ chuyên môn:  Thạc sĩ

Trình độ lý luận:           Cao cấp

Điện thoại:                    0913.313.828

Địa chỉ thư công vụ:     tamnv.muongla@sonla.gov.vn

Nhiệm vụ đảm nhiệm: Phụ trách khối Nông, Lâm nghiệp

 

 

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập