HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Cao Xuân Tới

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1950

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0362.123.927

Địa chỉ thư điện tử:       

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Lương Thị Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh: 21/3/1959

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0978.304.969

Địa chỉ thư điện tử:        luongthingoc59@gmail.com  

 

 

 

ỦY VIÊN

Họ và tên:                      Tòng Văn Chi

Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1954

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Cao đẳng

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     0347.284.099

Địa chỉ thư điện tử:        tongvancchisl@gmail.com  

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập