VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Vũ Minh Thái

Ngày, tháng, năm sinh:  02/01/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0948.945.088

Địa chỉ thư điện tử:        vuthaivpml@gmail.com

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Thái Hòa

Ngày, tháng, năm sinh:  02/5/1981

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học Kế toán

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0915.599.189

Địa chỉ thư điện tử:        hoathuyhoang@gmail.com

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Họ và tên:                      Vũ Quang Tuân

Ngày, tháng, năm sinh:  01/7/1983

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0986.236.669

Địa chỉ thư điện tử:        tuanvq.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                       Cầm Văn Du

Ngày, tháng, năm sinh:  03/5/1986

Dân tộc:                          Thái

Trình độ chuyên môn:     Đại học

Trình độ lý luận:              Trung cấp

Điện thoại:                      0943.743.229

Địa chỉ thư điện tử:         ducv.muongla@sonla.gov.vn

     
   

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh:  

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:            

Điện thoại:                     

Địa chỉ thư điện tử:       

KẾ TOÁN

Họ và tên:             Nguyễn Thị Thu Trang

Sinh ngày:            26/9/1986

Dân tộc:                Kinh

Trình độ CM:        Đại học

Trình độ lý luận:   Sơ cấp

Điên thoại:            0388.220.179

Địa chỉ điện tử:     trangntt.muongla@sonla.gov.vn

CƠ YẾU

Họ và tên:                      Lèo Văn Hẻo

Ngày, tháng, năm sinh:  28/8/1976

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học Cơ yếu

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0983.677.861

Địa chỉ thư điện tử:       

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập