HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Giót

Ngày, tháng, năm sinh:  18/10/1966

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0945.841.966

Địa chỉ thư điện tử:        logiothndmuongla@gmail.com

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH

Họ và tên:                      Lò Văn Vương

Ngày, tháng, năm sinh:  18/10/1965

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0982.450.475

Địa chỉ thư điện tử:        lovanvuong@gmail.com

 

 

 

 

CÁN BỘ

Họ và tên:                      Quàng Thị Hỏa

Ngày, tháng, năm sinh:  10/6/1968

Dân tộc:                         La ha

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0965.808.190

Địa chỉ thư điện tử:        hoa.quangth@gmail.com  

 

 

 

 

CÁN BỘ

Họ và tên:                      Lường Văn Bình

Ngày, tháng, năm sinh:  06/8/1960

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Trung cấp

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0376.110.155

Địa chỉ thư điện tử:        luongbinhmla@gmail.com

 

 

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập