Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
840kết quả được tìm thấy
Tiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
Quy trình nội bộ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án do nhà đầu tư đề xuất Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Quy trình nội bộ cam kết hỗ trợ vốn từ ngân sách tỉnh Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Quy trình nội bộ cam kết hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Tạm ngừng kinh doanh Công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Giải thể công ty TNHH một thành viên Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp GCN đăng ký đầu tư) Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Quy trình nội bộ thủ tục trình Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Chuyển nhượng dự án đầu tư Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản. Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng. Lĩnh vực kế hoạch đầu tưPhòng tài chính kế hoạch
12345678910...
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập