Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Số ký hiệu văn bản 530/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/04/2022
Ngày hiệu lực 20/04/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm qd 530_2022 THÔNG BÁO DANH MUC TAI LIEU.pdf
Văn bản mới