Ké hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước huyện Mường La năm 2022
Số ký hiệu văn bản 679/KH-UBND
Ngày ban hành 22/02/2022
Ngày hiệu lực 22/02/2022
Trích yếu nội dung Ké hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính Nhà nước huyện Mường La năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Văn Bắc
Tài liệu đính kèm kh 679_tuyen truyen cchc.pdf
Văn bản mới