PHÒNG TƯ PHÁP
Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: công tác xây dụng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật (trừ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính).

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Tòng Văn Máy

Ngày, tháng, năm sinh:  15/10/1968

Dân tộc:                         Thái

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0948.856.164

Địa chỉ thư điện tử:        maytv.muongla@sonla.gov.vn

     

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Nga

Ngày, tháng, năm sinh:  20/5/1974

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Trung cấp

Điện thoại:                     0982.05.1974

Địa chỉ thư điện tử:        ngant.muongla@sonla.gov.vn

     
 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                     

Ngày, tháng, năm sinh: 

Dân tộc:                        

Trình độ chuyên môn:  

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                    

Địa chỉ thư điện tử:       

     

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Bàn Thị Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  

Dân tộc:                          Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0335.682.779

Địa chỉ thư điện tử:        hoabt.muongla@sonla.gov.vn

     

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Vũ Thị Như Hoa

Ngày, tháng, năm sinh:  27/12/1996

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:    Đại học

Trình độ lý luận:             Sơ cấp

Điện thoại:                     0346.917.406

Địa chỉ thư điện tử:        hoavtn.muongla@sonla.gov.vn

 

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập