PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH
Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp; tổng họp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, họp tác xã, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Vũ Quốc Trung

Ngày, tháng, năm sinh:  29/3/1977

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0973.811.668

Địa chỉ thư điện tử:        trungvq.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Nguyễn Thị Thân

Ngày, tháng, năm sinh:  15/5/1968

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     0988.977.055

Địa chỉ thư điện tử:        thannt.muongla@sonla.gov.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Họ và tên:                      Phạm Quốc Việt

Ngày, tháng, năm sinh:  04/9/1987

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Thạc sỹ Nông nghiệp

Trình độ lý luận:            Cao cấp

Điện thoại:                     0981.36.36.39

Địa chỉ thư điện tử:        vietpq.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                Ngô Duy Tuyên

Sinh ngày:               22/12/1992

Dân tộc:                   Kinh

Trình độ CM:            Đại học

Trình độ lý luận:        Sơ cấp

Điện thoại:                0985.086.747

Địa chỉ thư điện tử:   tuyennd.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Phạm Tất Hướng

Ngày, tháng, năm sinh:  27/5/1991

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:           

Điện thoại:                     086.889.7573

Địa chỉ thư điện tử:        huongpt.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lê Thị Lan Anh

Ngày, tháng, năm sinh:  07/4/1989

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0975.100.050

Địa chỉ thư điện tử:        anhltl.muongla@sonla.gov.vn

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Lưu Thị Bích Hằng

Ngày, tháng, năm sinh:  19/02/1985

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Trung cấp

Điện thoại:                     097.805.2262

Địa chỉ thư điện tử:        hangltb.muongla@sonla.gov.vn

 

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên:                      Chu Văn Quý

Sinh ngày:                      05/3/1995

Dân tộc:                         Kinh

Trình độ chuyên môn:   Đại học

Trình độ lý luận:            Sơ cấp

Điện thoại:                     0977.909.209

Địa chỉ thư điện tử:        chuquy.sla@gmail.com
     
Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 425
  • Trong tuần: 425
  • Tất cả: 742,470
Đăng nhập