TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ HUYỆN, BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG KHÓA IV, NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 1028- QĐ/HU ngày 11/10/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về việc mở Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV năm 2023, Trung tâm Chính trị huyện phối hợp với các Ban Tham mưu giúp việc Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở mở lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 90 học viên là những quần chúng ưu tú được giới thiệu từ các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn huyện. Trong thời gian 05 ngày (Từ ngày 16.10.2023 - 20.10.2023), học viên được nghiên cứu 5 bài học theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương bao gồm: Khái quát Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và viết bài thu hoạch. Kết quả bồi dưỡng là một trong những điều kiện để các chi, đảng bộ cơ sở xem xét đề nghị kết nạp đảng viên.

anh tin bai


 Quang cảnh buổi Lễ Bế giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa IV.2023

Thông qua khóa học, nhằm giúp học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về lịch sử hào hùng của dân tộc; đồng thời giúp học viên trở về địa phương, đơn vị công tác tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

 
anh tin bai

 
anh tin bai

Lãnh đạo TTCT trao Chứng nhận và khen thưởng cho học viên

Kết thúc khóa học với  07 học viên xếp loại Xuất sắc, đạt 7,78%; xếp loại Giỏi: 60 học viên, đạt 66,67 %; xếp loại Khá: 23 học viên, đạt 25,55 %; TTCT huyện đã cấp chứng nhận cho 90 học viên và khen thưởng 05 học viên có thành tích cao trong học tập và thực hiện tốt nội quy, quy chế.

-Nguồn Trung tâm Chính trị huyện-
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập