Liên Chi bộ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện sinh hoạt chính trị dưới cờ định kỳ tháng 12/2023
 Ngày 4/12, Liên Chi bộ các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện tổ chức sinh hoạt chính trị dưới cờ tháng 12/2023.
anh tin bai

    Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên liên Chi bộ đã được quán triệt nội dung Hướng dẫn số 09 ngày 20/11/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh; Công văn số 80/UBND–VP ngày 16/11/2023 của UBND huyện Mường La về triển khai thực hiện Quy định số 769-QĐ/TU ngày 18/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 6291/UBND-NV ngày 30/11/2023 về việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.


anh tin bai


      Thông qua buổi sinh hoạt chính trị dưới cờ góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện kỹ năng, đồng thời cập nhật, cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

Tác giả: Nguyễn Toàn - Trung tâm TT-VH huyện Mường La
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập